Lidmaatschap
Contributie
Clublessen
Activiteitencommissie
Organisatie en bestuur
Locatie en routebeschrijving
Gebruik terrein
Terrein- en hoefslagreglement
Rijbaanregels
Onderhoud
Stal en weide
Locatie en routebeschrijving
Wedstrijden
Activiteiten
Verhuur
Links

Stal en weide

De stal en weide worden uitsluitend verhuurd aan leden van de PSV De Nieuwe Roef. Het geldende huurtarief voor stal en weide wordt doorberekend en per kwartaal gefactureerd. Eenmalig wordt een borg gevraagd. Huuraanpassing wordt doorgevoerd na goedkeuring in de Algemene Ledenvergadering.

Aanmelden

Leden melden zich voor de stal en weide van de vereniging aan door een schriftelijke aanmelding bij de secretaris. Het Bestuur nodigt de aspirant huurder uit voor een kennismaking, wanneer de informatie is gecontroleerd zal definitieve toestemming gegeven worden. Bij het huren van een stal zal een borg worden gevraagd. Een geldig inentingsbewijs van het paard dient te worden overlegd.

Wachtlijst

Belangstellenden kunnen zich op een wachtlijst laten plaatsen. De administratiekosten voor niet-leden bedragen 25,00.

Beëindigen

Beëindiging van het huurcontract van stal en weide kan uitsluitend schriftelijk plaats vinden. Hiervoor geldt een opzegtermijn van één kwartaal. Je ontvangt ter bevestiging van de opzegging een verklaring van het Bestuur waarin de financiële afwikkeling is opgenomen.

Stalreglement

Algemene regels met betrekking tot stal en weide.

  • De huurder is zelf verantwoordelijk voor het voeren, mesten en in/uit de weide of paddock zetten van paard/ pony.
  • Het onderhoud van het stallencomplex zoals vegen, kantine schoon houden, toilet schoon houden, zadelunit netjes houden, het herstellen van kleine schades (altijd even melden bij bestuur) lijkt ons vanzelf sprekend.
  • De weides zijn alleen toegankelijk in het zomer seizoen; van 1 mei tot 1 november, mits het weer het toelaat. Altijd in overleg met bestuur.
  • Bij afwezigheid ivm vakantie of ziekte gelieve dit te melden bij het bestuur.
  • Het ontwormen van de paarden/pony's gebeurt gezamenlijk en vindt 3 maal per jaar plaats; in april, juli en oktober. Deelname is verplicht. De kosten worden verrekend bij de volgende factuur. Als een paard/pony nieuw komt op het complex, dient het paard/pony eerst ontwormd te worden, voordat het op de weide mag. Tevens wordt jaarlijks mestonderzoek uitgevoerd.
  • Basisentingen voor tetanus en influenza zijn bij ons op stal verplicht.
  • Niet roken en of open vuur rond en in de stallen en kantine i.v.m brandgevaar.
  • Minimaal 1 keer per kwartaal vindt een staloverleg plaats. Aanwezigheid is verplicht.
  • Uitgebreidere gegevens zijn opgenomen in 'Informatie stalling'